Kaip siųsti neregistruotąją siuntą?

1. Prisijunkite prie e. savitarnos.

2. Pasirinkite meniu punktą „Siųsti siuntas".
 


3. Atsivėlusiame Siuntos rūšies" pasirinkimo lange nurodykite siuntos (-ų) rūšį spausdami pageidaujamą siuntos rūšies blokelį (mažoji korespondencijos siunta, didžioji korespondencijos siunta). Geltona blokelio spalva rodo, kokia siuntos rūšis pasirinkta. Apie siuntos rūšis skaitykite čia.

4. Spauskite blokelį „Neregistruotoji", šitaip nurodydami, kad siuntos (-ų) neregistruosite.

5. Pasirinkite, ar spausdinsite gavėjų adresus, spausdami pageidaujamą blokelį („Spausdinti adresus", „Nespausdinti adresų"). Pasirinkę „Nespausdinti adresų", gavėjų adresus ant siuntų turėsite užrašyti patys.

6. Nurodykite siuntos (-ų) svorį gramais.

7. Spauskite mygtuką Toliau" – galėsite pasirinkti papildomų paslaugų.
 


8. Atsivėrusiame „Papildomų paslaugų" pasirinkimo lange pasirinkite papildomų paslaugų:

  1. jei pirmame žingsnyje nurodėte, kad spausdinsite adresus, galėsite pasirinkti siuntimo greitį (pirmenybinis, nepirmenybinis) ir saugojimo pašte terminą (10 kalendorinių dienų arba vieną kalendorinį mėnesį);
  2. jei pasirinkote nespausdinti adresų, galėsite pasirinkti tik siuntimo greitį (pirmenybinis, nepirmenybinis).

Apie papildomas paslaugas skaitykite čia.

9. Pasirinkę pageidaujamas papildomas paslaugas, spauskite mygtuką „Toliau":

  1. jei pirmame žingsnyje nurodėte, kad spausdinsite adresus, pasirinksite siuntos gavėją (-us);
  2. jei pasirinkote nespausdinti adresų, pereisite iš karto į užsakymo redagavimo žingsnį (galėsite redaguoti užsakymą: pridėti naujų siuntų, pakeisti jų skaičių, nustatymus ir pan.). Apie tai skaitykite nuo 20-o instrukcijos punkto.
     


10. Atsivėrusiame Gavėjų" pasirinkimo lange pasirinksite siuntų gavėjų adresus. Iš viso užsakyme galite nurodyti iki 100 gavėjų.

11. Norėdami greičiau surasti gavėjo adresą galite pasinaudoti „Adresų paieškos" arba abėcėliniu filtru. Adresų paieškos filtras įsimena ir pateikia duomenis pagal paskutinį kartą darytos paieškos nustatymus, todėl visada pasitikrinkite, kokie kriterijai parinkti.

12. Spausdami langelį gavėjo adreso eilutės pradžioje pažymėkite pageidaujamų gavėjų adresus.

13. Prieš pereidami į kitą adresų sąrašo lapą išsaugokite pasirinkimą mygtuku Išsaugoti ir tęsti".

14. Kai visi gavėjai parinkti, spauskite mygtuką „Toliau". Kitame žingsnyje galėsite koreguoti kiekvienos užsakymo siuntos duomenis.


15. Atsivėrusiame Redagavimo" lange peržiūrėkite ir, jei reikia, koreguokite užsakymą. Galite koreguoti kiekvienos užsakymo siuntos ankstesnius nustatymus, pašalinti nereikalingų siuntų duomenis, pridėti naujų siuntų.

16. Taip pat šiame žingsnyje užpildomos formos, būtinos siuntoms siųsti į užsienį. Prie kiekvienos siuntos nurodoma, kokios formos turi būti užpildytos. Apie formų pildymą skaitykite „Kaip pildyti į užsienį siunčiamų siuntų formas?".

17. Sutvarkę visų užsakymo siuntų duomenis ir užpildę reikiamas formas, spauskite mygtuką „Toliau". Kitame žinginyje peržiūrėsite ir patvirtinsite savo užsakymą.


18. Atsivėrusiame užsakymo „Tvirtinimo" lange patikrinkite užsakymo duomenis. Jei radote netikslumų ar norite papildyti, spauskite mygtuką „Atgal". Grįšite į užsakymo redagavimo langą.

19. Jei užsakymas teisingas, spauskite mygtuką „Patvirtinti". Jūsų užsakymo duomenys bus perduoti paštui.
 


20. Atsivėrusiame „Spausdinimo" lange pateikiami spausdinimui skirti užsakymo dokumentai:

  1. jei pasirinkote, kad spausdinsite adresus, – gavėjų adresų formos;
  2. jei pasirinkote nespausdinti adresų ir adresą (-us) rašysite patys, – siuntos lydraštis su nurodytu užsakymo numeriu;
  3.  jei siunčiate siuntas į užsienį, – užpildytos muitinės ir kitos formos. Paruošiama tiek kiekvieno dokumento kopijų, kiek jų reikia siuntos pristatymui, todėl svarbu atsispausdinti visas paruoštų dokumentų kopijas.

Spauskite mygtuką „Spausdinti" ir atlikite nurodytus veiksmus.

 

Turite klausimų? Susisiekite su mumis!

Kontaktai:

Vaida, tel. (8 5) 236 1238, el. p.: v.grigorjevaite@post.lt

Inga, tel. 8 655 49 701, (8 5) 239 8361, el. p.: i.luksaite@post.lt